Tie­to­vi­sa 12.3.2018

Kysy­myk­set 1. Mikä oli Hel­sin­gin Sano­mien luki­ja­ää­nes­tyk­sen mukaan suo­men kie­len mie­lui­sin kiro­sa­na? 2. Kum­mas­sa Raa­ma­tun osas­sa ovat Apos­to­lien teot? 3. Mon­ta­ko karaat­tia on puh­das kul­ta? 4. Mil­lä toi­sel­la nimel­lä tun­ne­taan Mal­vi­nas ‑saa­ret? 5. Minä vuon­na Rau­ta­tie­kir­ja­kaup­pa muut­ti nimen­sä ja logon­sa R‑kioskiksi a) 1948, b) 1958, c) 1968, d) 1978 6. Min­kä alan yhdis­tys on Ursa?… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus