Koti­kum­pu sai muis­to­laa­tan Kiiminki-Seuralta

Kii­min­gin kan­sa­kou­lun pit­kä­ai­kai­nen opet­ta­ja Jaak­ko Rau­ta­mä­ki raken­si Tuo­hi­maan­tien var­teen koti­ta­lon­sa 1910-luvun lop­pu­puo­lel­la. Mar­ja-Kai­sa ja Mik­ko Käl­kä­jä osti­vat talon kuusi vuot­ta sit­ten ja kun­nos­ti­vat sen perin­tei­tä kun­nioit­taen. Vii­me lau­an­tai­na Kii­min­ki-Seu­ra huo­mioi pit­kän his­to­rian omaa­van talon nau­laa­mal­la muis­to­laa­tan sen sei­nään. – Talon mil­jöö on säi­ly­tet­ty todel­la hie­nos­ti. Se on sanee­rat­tu todel­li­seen kult­tuu­ri­hen­keen. Kun­nos­ta­mi­nen on ollut upea teko, sillä… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus