Des­tia jat­kaa alueu­ra­koit­si­ja­na Iis­sä ja Kuivaniemellä

Poh­jois-Poh­jan­maan ELY-kes­kuk­sen toi­mia­lu­eel­la on kil­pai­lu­tet­tu maan­tei­den hoi­tou­ra­koit­si­jat Iin sekä Raahe–Ylivieska ‑alueu­ra­koi­hin. Iis­sä ura­koit­si­ja­na jat­kaa Des­tia Oy ja Raahe–Ylivieska ‑alu­een uute­na ura­koit­si­ja­na on aloit­ta­nut YIT Suo­mi Oy. Alueu­ra­koit­si­jat aloit­ti­vat vii­si­vuo­ti­sen toi­mi­kau­ten­sa loka­kuun alussa.

Poh­jois-Poh­jan­maan ELY-kes­kuk­sen toi­mia­lu­een maan­tiet hoi­de­taan yhdes­sä­tois­ta alueu­ra­kas­sa. Oulun alu­eel­la alueu­ra­koit­si­ja­na toi­mii YIT Suo­mi Oy, jon­ka toi­mi­kausi jat­kuu vie­lä ensi vuo­den ajan. Alueu­ra­koi­den hoi­to­toi­men­pi­teil­lä tur­va­taan maan­tei­den päi­vit­täi­nen lii­ken­nöi­tä­vyys ja luo­daan edel­ly­tyk­set tur­val­li­sel­le liikkumiselle.

Alueu­ra­kois­sa on käyn­nis­ty­mäs­sä tal­vi­kausi. Tal­ven kun­nos­sa­pi­to­toi­miin kuu­lu­vat esi­mer­kik­si liuk­kau­den tor­jun­ta, lumen auraus, tien­pin­to­jen tasaa­mi­nen ja lumi­val­lien pois­to. Maan­tien tal­vi­hoi­to­luok­ka mää­rit­tää mis­sä kun­nos­sa tei­den on tal­vel­la olta­va ja kuin­ka nopeas­ti hoi­to­toi­men­pi­teet aloi­te­taan. Pää­sään­töi­ses­ti mitä vilk­kaam­pi tie, sitä nopeam­min se aura­taan ja suo­la­taan tai hie­koi­te­taan. Poh­jois-Poh­jan­maan ja Kai­nuun maan­tei­den lii­ken­tees­tä val­tao­sa liik­kuu tie­ver­kol­la, jon­ka liuk­kau­den tor­jun­taan käy­te­tään suolaa.