Auto­ka­tos ja auto­ja tuhou­tui tulipalossa

Auto­ka­tos ja usei­ta auto­ja tuhou­tui tuli­pa­los­sa Iin Ran­ta­kes­ti­län­tiel­lä sun­nun­tain ja maa­nan­tain väli­se­nä yönä.

Katok­ses­sa oli kuusi autoa, jois­ta kak­si paloi pahem­min ja loput sai­vat vau­rioi­ta katok­sen romah­taes­sa nii­den pääl­le. Auto­ka­tos oli noin vii­den­tois­ta met­rin pääs­sä asuin­ra­ken­nuk­ses­ta. Palon leviä­mi­ses­tä sin­ne ei ollut väli­tön­tä vaa­raa. Tuli­pa­lon syt­ty­mis­syy­tä tutkitaan.