Aurin­gon­kuk­ka­rou­va ihas­tui villaan

Mari Matinlassilla oli lapsena oma lammas. Nyt hän on ryhtynyt käsityöyrittäjäksi ja neuloo villasta asusteita.

Iiläi­nen kon­sult­tia­lan yrit­tä­jä Mari Matin­las­si on vaih­ta­mas­sa ammat­tia käsi­työ­läi­sek­si. Hän val­mis­taa lam­paan- ja alpa­kan­vil­lai­sia asus­tei­ta. Aurin­gon­kuk­ka­rou­van tuot­teis­sa käy­te­tään lähel­lä tuo­tet­tua mah­dol­li­sim­man vähän pes­tyä lam­paan­vil­laa. Yrit­tä­jä uskoo vil­lan ter­veys­vai­ku­tuk­siin. – Lapin yli­opis­tos­sa on teh­ty tut­ki­mus hoi­ta­vas­ta lam­paan­vil­las­ta. Olen löy­tä­nyt myös ulko­lai­sia tut­ki­muk­sia, jos­sa vil­lan on todet­tu aut­ta­van kipu­ti­loi­hin. Nyt on siis tut­kit­tu se, mikä on tiedetty… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus