Tie­to­vi­sa 19.3.2018

Kysy­myk­set 1. Mon­ta­ko ehdo­kas­ta oli juu­ri pide­tyis­sä Venä­jän pre­si­den­tin­vaa­leis­sa? 2. Min­kä maan valuut­ta on seke­li? 3. Mit­kä kak­si kau­pun­kia Pie­ta­ri Bra­he perus­ti Poh­jois-Suo­meen? 4. Mikä oli pis­too­lin kehit­tä­jä Col­tin raa­ma­tul­li­nen etu­ni­mi? 5. Min­kä maa­lai­nen len­to­yh­tiö on LOT? a) Lat­via­lai­nen, b) Tans­ka­lai­nen, c) Puo­la­lai­nen, d) Slo­va­kia­lai­nen 6. Mis­tä voi löy­tyä lau­tu­mia? 7. Mon­ta­ko hen­keä on kissalla… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus