Aloi­te Illin­saa­ren kehittämisestä

Illin­saa­ren lii­kun­ta­kes­kuk­sen kehit­tä­mi­ses­tä jätet­tiin val­tuus­toa­loi­te Iin kun­nan­val­tuus­tol­le. Pert­ti Huo­vi­sen (vas.) ja kah­dek­san muun val­tuu­te­tun alle­kir­joit­ta­mas­sa aloit­tees­sa esi­te­tään, että alu­een kehit­tä­mi­ses­tä laa­di­taan suun­ni­tel­ma ja kun­nos­ta­mi­nen ote­taan kun­nan investointiohjelmaan.

Aloit­tees­sa tode­taan, että Illin­saa­ri on suo­sit­tu paik­ka ret­keil­lä, hiih­tää ja fris­bee­gol­fa­ta. Illin­saa­ren hiih­to­ma­ja ja tien ylit­tä­vät hiih­to­sil­lat ovat huonokuntoisia.