Alek­si Karp­pi­nen jala­ka­vin Illin­juok­suis­sa

Näyt­tää tänä kesä­nä ole­van pän­tiön­nään saman­lai­set per­jan­tai. Päi­väl­lä este­ri­ke­liä ja kun Illin­juok­su­jen aika koit­taa, muka­van kir­kas­ta. Niin oli nyt­kin, min­kä lukui­sa kir­kon­pen­keil­le ahtau­tu­nut jouk­ko pani mie­luus­ti mer­kil­le lausuen jon­kin kiit­tä­vän ter­vei­sen­kin Hänel­le, joka säät ja ilmat sää­tää ja jopa aal­lot­kin tain­nut­taa. Kam­su­lan Lekel­le tar­jot­tiin jou­kon nes­to­ri­na taas kun­nia­paik­ka. Lies-Osmo istus­ke­li vakio­si­jal­laan vie­res­sään Jär­ven­pää Rek­sa, joka ilah­tui suu­res­ti, kun toi­nen taka­vuo­sien hiih­to­san­ka­ri Suu­ta­rin Rai­mo oli saa­pu­nut pai­kal­le. Vii­me ker­ran Mat­ti-kvar­te­tis­ta oli pai­kal­la vain Jak­ki­lan duo Jär­ven­pää ja von Back­man.

Tii­ron Mat­ti lie ollut arpee­ti­hom­mi­sa ja Illin kylän­van­him­mal­la pat­riark­ka Haa­tai­sel­la tii­jet­tiin ole­van äärim­mäi­sen päte­vä syy pois­sao­loon. Mies kehuu ole­van­sa hil­la­hul­lu. Mat­ti oli pai­nu­nut Ala­raa­sa­kan Eeron kans­sa Lito­kai­ran lai­taan vah­ti­maan kyp­sy­viä hil­lo­ja, joi­den nouk­ki­mi­seen oli tul­lut kovia kil­pai­li­joi­ta. Kur­kien ja jout­sen­ten ryö­kä­leet oli­vat ruven­neet nap­si­maan Matin ja Ala­raa­sa­kan Eeron jo huh­ti­kuus­sa val­taa­mas­ta hil­lu­kos­ta mar­jo­ja puo­li­kyp­si­nä. Pois­han ne hää­tyy hää­tää, sano­koon Ohi­sa­lo mitä halu­aa. Kir­kon­pen­kin junio­rio­sas­to Esa ja Reko jou­tui­vat lisä­pen­kil­le, kun yksi rekis­te­röi­ty­mä­tön kat­so­ja ja nuo­ri­pa­ri istui­vat kes­kel­lä. Vir­ka­val­ta­kin pyö­räh­ti tie­noil­la, lie­ne­vät­kö olleet tur­vaa­mas­sa vii­kon­lo­pun fris­bee­ki­so­ja huli­gaa­neil­ta.

Direk­to­raa­tin kopil­la oli lii­ken­net­tä muka­vas­ti ja Nöö­til­lä, Arjal­la ja Aril­la hom­mat hans­kas­sa. Kun Lai­ta­saa­ren maa­jouk­kue­suun­nis­ta­ja Alek­si Karp­pi­nen tuli nou­ta­maan nume­roa, las­ki voit­ta­ja­ker­roin niin alas, että alan mies Nöö­ti tote­si ole­van tur­haa täyt­tää kupon­ke­ja. Keviä­ja­la­ka­nen nuo­ri­mies pis­te­li rei­lun minuu­tin kau­lan vii­ka­te­mies Holap­paan. Illin isän­tä Hil­tu­la lait­toi täl­lä ker­taa isom­pia vaih­tei­ta sili­mään ja nap­pa­si podium­pai­kan. Kau­as ei jää­nyt uusi tulo­kas Ila­ri Jou­ni­la, jon­ka perään voi­si lait­taa OP:n mikä ei tar­koi­ta Oulun Pyrin­töä. On näh­ty samas­sa kuvas­sa enti­sen Illin­juok­su­jen san­ka­rin Viti­kan Mar­kun lau­la­ja­ty­tön ja muu­ta­man muun kans­sa.

Juha-Mat­ti Leh­ti­nen juok­si omal­la nimel­lään, kun aika oli riit­tä­vän kova. Kirs­ti­nä vii­pyi täl­lä ker­taa yli 18:n. Vaan mitä kär­mes­keit­tua on syö­ny Back­ma­nin Toni, tai­tei­li­ja­ni­mel­tä Tom of Back­man? Rei­pas Rimp­pa­kint­tu pakot­ti hur­jal­la enk­ka­ril­laan hevos­mies-Hei­kin tiu­kil­le ja SB:hen. Loput eliit­ti­pai­kat meni­vät nuo­ril­le hur­jil­le Roo­pel­le ja kara­te­ka Akse­lil­le, enk­ka­rit heil­le­kin. Suu­ta­rin Rai­mo myhäi­li kir­kon­pen­kil­lä, kun naa­pu­rin nuo­ru­kai­nen Pat­rik hur­jas­te­li elii­tin tun­tu­maan. Olha­van seu­dun kehit­tä­mi­syh­dis­tys ry. oli spons­san­nut kisaan pari ter­ha­kas­ta nuo­ru­kais­ta Valt­te­rin ja Akse­lin. Vyöl­li­nen pää­nah­ko­ja völi­jy­sä läh­ti­vät pojat Illis­tä. Suku­juu­ret juon­ta­vat Olha­van Kun­non hyp­pää­jä­le­gen­daan Mat­ti Mäl­li­seen.

Jen­na teki kesän ensi vie­rai­lun Illiin. Nyt ei voi­nut käyt­tää hau­vaa jäsek­se­nä, kuten tal­vel­la val­jak­ko­ki­sois­sa. Mar­jut on vakaas­sa kun­nos­sa vuo­des­ta toi­seen. Kir­kon­pen­kil­lä uksit­tiin, onko San­na Lii­ma­tal­la suku­juu­ria Suvan­to­laan. Tor­ve­lan Erk­ki myi juok­sun ohes­sa kylä­kir­jan pai­kal­la olleel­le kynäi­li­jäl­le. Jou­ni päi­vit­ti face­boo­kin vas­ta maa­lis­sa ja luis­kah­ti uudel­le minuu­til­le.

Kak­ko­sel­la otti Mat­teus uran­sa ensim­mäi­sen eka­si­jan kukis­taen täl­lä ker­taa maa­il­man­mat­kaa­ja Jeren. Voit­ta­ja aikoi kir­joit­taa etä­työ­nä asias­ta aineen vala­miik­si kou­luun, kun kui­ten­kin syk­syl­lä pit­tää kiri­joit­taa “Mitä tein kesäl­lä”. Prons­sin otti hie­man vart­tu­neem­pi Yli-Iin nei­to Sari. Saa­ga nipis­ti enk­ka­ris­ta pari sek­kaa ennen Lumi­aa. Arja tie­si vii­mei­sen pis­te­si­jan napan­neen Emi­lian kovak­si hiih­tä­jäk­si. Nooa tai­taa olla tule­via Änä­ri­mie­hiä. Heta ja Elias pet­ra­si­vat aiko­jaan min­nuut­ti­to­lo­kul­la. Kata­rii­nal­la oli 16 minuut­tia jo hili­kul­la.

Vito­nen

1) Alek­si Karp­pi­nen 15.40, 2) Joo­na Holap­pa 16.47, 3) Arto Hil­tu­la 17.37, 4) Ila­ri Jou­ni­la, 17.50, 5) Juha-Mat­ti Leh­ti­nen 18.01, 6) Han­nu Kirs­ti­nä 18.03, 7) Heik­ki Tii­ro 18.22, 8) Toni Back­man 18.24, 9) Roo­pe Sas­si 18.46, 10) Akse­li Taka­la 19.08, 11) Pat­rik Mäen­pää 21.05, 12) Valt­te­ri Mäl­li­nen 21.40, 13) Saa­ga Sas­si 21.59, 14) Jari Meri­läi­nen 22.14, 15) Alek­si Mäl­li­nen 22.52, 16) Jen­na Kan­ko 22.52, 17) Har­ri Taka­la 23.10, 18) Vesa Savo­lai­nen 23.12, 19) Mar­jut Vuo­ren­maa 25.05, 20) San­na Lii­mat­ta 25.20, 21) Timo Tur­pei­nen 26.03, 22) Erk­ki Tor­ve­la 31.14, 23) Jou­ni Hat­tu­nen 31.53 SB.

Kak­ko­nen

1) Mat­teus Tuo­mi­kos­ki 8.11, 2) Jere Vii­na­mä­ki 8.14, 3) Sari Ket­tu­nen 8.29, 4) Saa­ga Pesä­maa 8.42, 5) Lumia Tuo­mi­kos­ki 8.48, 6) Emi­lia Haka­sal­mi 9.14, 7) Nooa Niva 9.31, 8) Heta Mäen­pää 9.33, 9) Elias Dahl 9.45, 10) Ben­ja­min Tuo­mi­kos­ki 10.03, 11) Oona Pesä­maa 10.18, 12) Anni Pen­na­nen 12.34, 13) Kata­rii­na Pen­na­nen 16.05. Yksi DNF.