120 vuot­ta kou­lua Pirttitörmällä

“Siel­lä Jakun tör­mäl­lä nii­tä her­ro­jen alku­ja kas­vaa”, sai­vat sil­loi­sen Pirt­ti­tör­män, nykyi­sen Jakun kou­lun, ensim­mäi­set oppi­laat monen aikui­sen suus­ta kuul­la vuon­na 1899, kun kan­sa­kou­lu kyläl­lä käyn­nis­tyi. Kou­lua kan­na­tet­tiin laa­jal­ti, mut­ta toi­saal­ta myös vas­tus­tet­tiin muun muas­sa pelä­ten, ettei­vät lap­set enää hoi­da kotias­ka­rei­taan, kun kou­lun­käyn­ti vie hei­dän aikansa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus