Ylei­sön­osas­toak­tii­vi kri­ti­soi demo­kra­tian tilaa

Markku Karppinen on 70-vuotispäivänään 28.5. matkoilla Firenzessä. Esteri-koira jää pojan perheen iloksi.

Hau­ki­pu­taan kun­nan sivis­tys­toi­men talous- ja suun­nit­te­lu­pääl­li­kön viras­ta kuusi vuot­ta sit­ten eläk­keel­le jää­neen Mark­ku Karp­pi­sen nimi on tut­tu Ran­ta­poh­jan­kin Kes­kus­te­lem­me-pals­tal­ta. – En ole muka­na mis­sään yhteis­kun­nal­li­ses­sa toi­min­nas­sa, kos­ka en ole enää aktii­vi­nen jär­jes­töih­mi­nen. Hoi­dan yhteis­kun­nal­li­sia asioi­ta tök­ki­mäl­lä kir­joi­tuk­sil­la­ni eri­lai­sia aihei­ta. Karp­pis­ta huo­let­taa demo­kra­tia­va­je suur-Oulus­sa. – Kun päät­tä­jis­sä­kin alkaa olla usei­ta ammat­ti­po­lii­tik­ko­ja, sumpli­taan asiat yhdes­sä vir­ka­mies­ten ja… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus