Yksi­tyis­tei­den var­sil­le luvat­ta lai­te­tut opas­teet puhut­ta­vat Haukiputaalla

Oulun kau­pun­gin uudet pyö­rä­tie­o­pas­teet ovat aiheut­ta­neet kes­kus­te­lua yksi­tyis­tei­den var­sil­la asu­vien kes­kuu­des­sa. Esi­mer­kik­si Hau­ki­pu­taan Vii­kin­mut­kan yksi­tyis­tien var­teen on lai­tet­tu kylt­ti, joka ohjaa pyö­räi­li­jöi­tä kul­ke­maan pääl­lys­tä­mät­tö­män tie­o­suu­den kautta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus