Vir­pi­nie­mes­sä juh­lit­tiin vap­pu­na latumiehiä

Seppo Illikainen, Jouko Koskinen ja Lauri Suorsa ovat pitäneet Virpiniemen alueen ladut kunnossa jo useamman vuosikymmenen ja taanneet alueen hiihtäjille hienot puitteet lajin harrastamiseen.Seppo Illikainen, Jouko Koskinen ja Lauri Suorsa ovat pitäneet Virpiniemen alueen ladut kunnossa jo useamman vuosikymmenen ja taanneet alueen hiihtäjille hienot puitteet lajin harrastamiseen.

Latu­jen lois­ta­va kun­to on ollut Vir­pi­nie­men ylpey­den aihe jo vuo­si­kym­me­niä. Ladut ovat olleet prii­ma­kun­nos­sa aina sekä kun­to- että kil­pa­hiih­tä­jil­le. Latu­jen kun­nos­sa­pi­dos­ta vas­taa­vat Sep­po Illi­kai­nen, Jou­ko Kos­ki­nen ja Lau­ri Suorsa jää­vät vuo­den lop­puun men­nes­sä eläk­keel­le, ja hiih­to­vä­ki halusi muis­taa mie­hiä vap­pu­hiih­don yhteydessä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus