Vir­pi­nie­men kehit­tä­mi­ses­sä on nyt iso vaih­de päällä

Jyrki Kemppainen (vas.) BusinessOulusta ja Vesa Schutskoff Fitness Media Oy:stä olivat tyytyväisiä, että Virpiniemeä kehittämään on lähdetty laajalla rintamalla.Jyrki Kemppainen (vas.) BusinessOulusta ja Vesa Schutskoff Fitness Media Oy:stä olivat tyytyväisiä, että Virpiniemeä kehittämään on lähdetty laajalla rintamalla.

Vir­pi­nie­men kehit­tä­mi­ses­sä ollaan liik­keel­lä laa­jal­la rin­ta­mal­la. Vir­pi­nie­men aktiviteetti‑, urhei­lu- ja mat­kai­lu­kes­kuk­sen toi­seen kehit­tä­mis­työ­pa­jaan osal­lis­tui neli­sen­kym­men­tä pai­kal­lis­ta urhei­luseu­ran edus­ta­jaa ja toi­mi­joi­ta eri yhtei­söis­tä sekä yrit­tä­jiä torstai-iltana. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus