Vii­kon visa 17.9.

Kysy­myk­set

1. Mon­ta­ko maa-lop­puis­ta maa­kun­taa on Suomessa?

2. Fin­nair täyt­tää tänä vuon­na 100 v. Mikä oli sen alku­pe­räi­nen nimi?

3. Mikä on Suo­men nais­ten jal­ka­pal­lo­maa­jouk­ku­een lempinimi?

4. Mil­lä vuo­si­kym­me­nel­lä Isän­maal­li­nen Kan­san­lii­ke sai paik­ko­ja eduskuntaan?

5. Kuka näyt­te­li­jä löy­tyy Röl­li-peik­ko ‑hah­mon takaa? a) Mart­ti Suo­sa­lo, b) Kari Wää­nä­nen, c) Vesa Vie­rik­ko, d) Allu Tuppurainen

6. Mis­tä nimis­tä muo­dos­tui ABBA?

7. Min­kä maa­lai­nen hiih­tä­jä oli kol­mas, kun Juha Mie­to hävi­si olym­pia­kul­lan 0,01 sekunnilla?

8. Kuka oli Tar­ja Halo­sen vas­taeh­do­kas v. 2000 presidentinvaaleissa?

9. Mikä on asu­kas­lu­vul­taa EU:n pie­nin maa?

10. Mihin toi­min­taan liit­ty­vät siu­la, kaar­re, kir­nu ja kont­to­ri? a) poroe­ro­tuk­seen, b) per­ho­ka­las­tuk­seen, c) kul­lan­kai­vuuseen, d) ravikilpailuihin

 

Vas­tauk­set

1. Seit­se­män

2. Aero Oy

3. Hel­mi­pöl­löt eli Helmarit

4. 1930-luvul­la

5. d) Allu Tuppurainen

6. Anni-Frid, Agnet­ha, Ben­ny, Björn

7. Nor­ja­lai­nen Ove Aunli

8. Esko Aho

9. Mal­ta

10. a) poroerotukseen