Veneen­ra­ken­nus­tai­to kul­kee suvus­sa – “Tämä on lop­pu­jen lopuk­si puh­das­ta käsi­työ­tä”

Mar­tin­nie­mes­sä sijait­se­van JOM Vene Oy:n tiluk­sil­ta löy­tyy monen­lais­ta paat­tia: Remon­tis­sa on niin kym­men­met­ri­siä kalas­tus­käyt­töön tar­koi­tet­tu­ja aluk­sia kuin pie­nem­piä huvi­ve­nei­tä. Onpa tekeil­lä myös yksi kul­ku­pe­li omaan käyt­töön.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus