Valin­nai­sis­sa oppii arjen asioita

Meil­lä on kai­ken­lai­sia valin­nais­kurs­se­ja Ase­man kou­lus­sa. 5–6 luok­ka­lai­set sai­vat vali­ta nel­jä kurs­sia kyse­lys­sä. Niis­tä vali­taan kak­si kurs­sia joi­hin pääsee.

On esi­mer­kik­si pik­ku­yrit­tä­jät, jos­sa saa koke­mus­ta yrit­tä­jyy­des­tä, kun myy­dään jou­lu­juh­lan jäl­keen teh­ty­jä tava­roi­ta tai lei­vok­sia. On myös pal­jon mui­ta kurs­se­ja, jois­sa oppii tär­kei­tä arjen asioi­ta ja saa liikuntaa.

Sara,Fiona ja Elli

Jut­tu jul­kais­taan osa­na Ran­ta­poh­jan ja alu­een kou­lu­jen välis­tä yhteistyötä

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ.