Uusi pon­nah­dus­lau­ta poh­joi­sen artis­teil­le ja bändeille

Haukiputaalaisella Markku Laatikaisella on kuuneltavanaan jo yli sata biisiä tekijöiltä, jotka pyrkivät pinnalle. Kuva: Maraman Records.

Vas­ti­kään toi­min­tan­sa aloit­ta­neen uuden kus­tan­nus- ja levy-yhtiön Mara­man Record­sin tavoit­tee­na on aut­taa poh­jois­suo­ma­lai­sia artis­ti­lu­pauk­sia otta­maan paik­kan­sa alal­la ja nouse­maan hui­pul­le. Yhtiön perus­ta­ja on hau­ki­pu­taa­lai­nen Mark­ku Laa­ti­kai­nen. Levy-yhtiön toi­mis­to sijait­see Hau­ki­pu­taan Haa­pa­kan­kaal­la. Artis­tien käyt­töön on Hau­ki­pu­taal­la myös oma stu­dio, jota vuo­kra­taan tar­vit­taes­sa myös ulkopuolisille.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus