Kym­me­net ehdok­kaat pyr­ki­vät Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta Oulun valtuustoon

Oulussa on kaikkiaan yli 600 kuntavaaliehdokasta, joista 67 valitaan kaupunginvaltuustoon. Rantapohjan alueelta valtuustopaikkoja tavoittelevat kymmenet ehdokkaat. Viime kuntavaaleissa 15 Rantapohjan alueen ehdokasta tuli valituksi valtuutetuiksi. Miten käy tällä kertaa? (Arkistokuva: Auli Haapala)Oulussa on kaikkiaan yli 600 kuntavaaliehdokasta, joista 67 valitaan kaupunginvaltuustoon. Rantapohjan alueelta valtuustopaikkoja tavoittelevat kymmenet ehdokkaat. Viime kuntavaaleissa 15 Rantapohjan alueen ehdokasta tuli valituksi valtuutetuiksi. Miten käy tällä kertaa? (Arkistokuva: Auli Haapala)

Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta on kulu­val­la vaa­li­kau­del­la ollut Oulu kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa perä­ti 15 val­tuu­tet­tua, jois­ta 12 tavoit­te­lee itsel­leen jat­ko­kaut­ta. Kaik­ki­aan Oulus­sa eri puo­lueil­la on ehdok­kai­ta täl­lä het­kel­lä yhteen­sä rei­lut 600. Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta val­tuus­toon hala­ja­vat kym­me­net ehdok­kaat eri puo­luei­den lis­toil­ta. Val­tuus­toon vali­taan 67 val­tuu­tet­tua. Vii­me vaa­leis­sa uudel­leen Oulun kau­pun­gin­val­tuus­toon valit­tiin 43 val­tuu­tet­tua, jois­ta uusia oli 24. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus