Tuli­nuo­let tiikerisarjassa

Ran­ta­poh­jas­ta 22.9.1977: Pik­ku-Kal­le oli saa­nut uuden pol­ku­pyö­rän. Aluk­si hän har­joit­te­li kier­tä­mäl­lä taloa ympä­ri. Ensim­mäi­sel­lä kier­rok­sel­la hän huusi isäl­le: “Kat­so ilman tois­ta kät­tä!” Toi­sel­la kier­rok­sel­la hän huusi: “Isä, kat­so, ilman käsiä!” Kol­man­nel­la kier­rok­sel­la hän vii­pyi kau­em­min kuin muil­la. Sit­ten kuu­lui: “Ifä kaf­fo, ilman ham­fai­ta!” Nimim. 2 tyt­tö Oijärveltä

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus