Tan­nal­la koh­ta­lon tuu­let puhal­ta­vat hyvään suuntaan

Uuden singlen kansi on dramaattinen.Uuden singlen kansi on dramaattinen.

Legen­daa­ri­sel­ta Tan­na-yhtyeel­tä ilmes­tyy huo­men­na per­jan­tai­na uusi single Fata Mor­ga­na. Sink­ku on ensim­mäi­nen jul­kai­su tule­val­ta albu­mil­ta “Koh­ta­lon Tuu­let”, joka ilmes­tyy 16.6. kaik­kiin suoratoistopalveluihin.

– Fata Mor­ga­na tar­koit­taa har­ha­nä­kyä, kan­gas­tus­ta. Kap­pa­leen tari­nas­sa pää­hen­ki­lö on kat­ken­neen pari­suh­teen jäl­kei­sis­sä tus­kis­saan näke­vä, kuu­le­va enti­sen kump­pa­nin­sa mil­loin mis­sä­kin. On osit­tain jopa toi­vea­jat­te­lun kou­ris­sa, eikä tun­nu pää­se­vän asian suh­teen kui­vil­le, kuvai­lee Tapa­ni “Tan­na” Tik­ka­nen Fata Mor­ga­nan tarinaa.

Tan­na on työs­tä­nyt uut­ta rock-albu­mia koko tal­ven ja vih­doin­kin se on jul­kai­sua vail­le valmis.

Tan­na esiin­tyy tule­va­na kesä­nä muun muas­sa juu­ril­laan Pudas­jär­ven Lois­to-fes­ta­reil­la 5.8. Bän­din kokoon­pa­no on Tapa­ni Tan­na Tik­ka­nen, lau­lu ja kita­ra. Juk­ka Ihme kita­ra, soo­lo­ki­ta­rat, Ilk­ka Pok­ki­nen, bas­so,Vil­le Han­hi­suan­to, rum­mut ja Mika Poh­jo­la, kos­ket­ti­met.

Bän­din uusin jäsen on Ilk­ka Pok­ki­nen Hau­ki­pu­taal­ta. Kei­kois­ta ja bän­dis­tä löy­tyy tie­toa yhtyeen FB-sivul­ta: Tan­na Music. Tan­na on perus­tet­tu vuon­na 1985, jol­loin yhtyeen ensim­mäi­nen albu­mi julkaistiin.

Tan­na jul­kai­si vii­mek­si hel­mi­kuus­sa singlen Nuo­ret mie­het läh­tee länteen.