Sukel­lus fan­t­asian maailmaan

Jämsän esikoisteoksessa laitetaan taikuudet kuriin.Jämsän esikoisteoksessa laitetaan taikuudet kuriin.

– Nuo­ren fan­ta­sia­kir­jai­li­jan voi­man­näy­te. Vah­vuuk­si­na ovat vii­meis­tel­ty kie­li ja van­git­se­va juo­ni, jot­ka kie­tou­tu­vat hie­noon mie­li­ku­vi­tuk­sel­li­seen tari­naan. Näin kuvail­laan hau­ki­pu­taa­lais­läh­töi­sen Julius Jäm­sän tou­ko­kuus­sa ilmes­ty­nyt­tä esi­kois­teos­ta Aave­val­ta­kun­ta kus­tan­ta­jan Bookco­ve­rin esit­te­lys­sä. 30-vuo­tias Julius Jäm­sä (Kal­le J. Jäm­sä) on kotoi­sin Hau­ki­pu­taan Joki­ky­läs­tä. Hän juo yhä täkä­läi­sit­täin kaha­vin­sa kaha­vi­na, mut­ta tekee sen nykyi­sin Hel­sin­gis­sä, jos­sa hän työs­ken­te­lee kan­sain­vä­li­sen vero­tuk­sen asiantuntijana,… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus