50 vuot­ta täyt­tä­vä sote-mies Mat­ti Vähä­kuo­pus tart­tuu roh­keas­ti uusiin ohjak­siin – Teat­te­rin teke­mi­nen puo­les­taan on täy­del­lis­tä vas­ta­pai­noa vir­ka­mies­työl­le

Kun hau­ki­pu­taa­lai­nen Mat­ti Vähä­kuo­pus alkaa ker­to­maan uran­sa vai­hei­ta tähän päi­vään asti, on sil­min­näh­tä­vää, että sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­la on hänen jut­tun­sa. Rova­nie­mel­lä syn­ty­neen mut­ta Kuusa­mon maa­lais­mai­se­mis­sa kas­va­neen Vähä­kuo­puk­sen aivan ensim­mäi­nen ammat­ti oli kui­ten­kin maa­ta­lous­ko­nea­sen­ta­ja. Nii­tä töi­tä hän ei ehti­nyt teh­dä, kun tie vei nuo­ren mie­hen monien mui­den ikä­to­ve­rei­den­sa tavoin pää­kau­pun­ki­seu­dul­le 90-luvun alus­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus