Sote- ja maa­kun­ta­lait tar­peek­si hyviä hyväk­syt­tä­väk­si

Maakunta- ja sote-uudistuksen projektijohtaja, alivaltiosihteeri Päivi Nerg keskustelemassa Pohjois-Pohjanmaan maakuntajohtaja Pauli Harjun kanssa. Oikealla Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja soteuudistuksen muutosjohtaja Marjukka Manninen.

Poh­jois-Poh­jan­maan Oma maa­kun­ta -tilai­suus huo­kui odo­tus­ta sote- ja maa­kun­ta­uu­dis­tuk­sen lakien vah­vis­ta­mi­ses­ta edus­kun­nas­sa. Maa­kun­ta- ja sote-uudis­tuk­sen pro­jek­ti­joh­ta­ja, ali­val­tio­sih­tee­ri Päi­vi Nerg toi­voi­kin, että kan­san­edus­ta­jat näki­si­vät maa­kun­ta­kier­rok­sen hen­gen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus