Some­tur­vaa kokeil­laan Hau­ki­pu­taan ja Yli­kii­min­gin kouluissa

Oulus­sa pilo­toi­daan Some­tur­va-pal­ve­lua osa­na Tur­val­li­nen Oulu ‑han­ket­ta. Some­tur­van pilo­toin­ti alkaa vii­des­sä oululais­koulussa täl­lä vii­kol­la. Muka­na ovat Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta Hau­ki­pu­taan ja Yli­kii­min­gin kou­lut sekä lisäk­si Kaak­ku­rin, Meri­kos­ken ja Kas­tel­lin kou­lut. Pilo­toin­ti kes­tää kevät­lu­ku­kau­den 2022 lop­puun. Tavoit­tee­na on sel­vit­tää, voi­ko pal­ve­lu lisä­tä las­ten tur­val­li­suut­ta digi­taa­li­ses­sa maa­il­mas­sa. Some­tur­va on digi­taa­li­nen pal­ve­lu, jon­ka kaut­ta oppi­las saa apua somes­sa ja… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus