Säh­kön voi­min met­sä­töis­sä, säh­kö­sa­han akku voi kes­tää saman ajan kuin tan­kil­li­nen polt­toai­net­ta perin­tei­ses­sä sahassa

Vanha Ollilan tilan pirtti oli omiaan kurssin pitämiseen.Vanha Ollilan tilan pirtti oli omiaan kurssin pitämiseen.

Vii­me per­jan­tai­na Mar­tin­nie­mes­sä Oulun seu­dun maa­ti­la­no­mis­ta­jat ry jär­jes­ti rai­vaus­sa­ha- ja akkusa­ha­kurs­sin Olli­lan pirtissä. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus