Saha­työn muis­tok­si oma pinssi

Pateniemi-Seura on taiteillut sahatyön muistoksi oman pinssin, joka esittää Pateniemen sahamuistomerkkiä, sahan raamia. Kuvassa kaksi erilaista vaihtoehtoa. Toisessa näkyy taustalla sahamuseota ja Pateniemen entistä sahan piippua.Pateniemi-Seura on taiteillut sahatyön muistoksi oman pinssin, joka esittää Pateniemen sahamuistomerkkiä, sahan raamia. Kuvassa kaksi erilaista vaihtoehtoa. Toisessa näkyy taustalla sahamuseota ja Pateniemen entistä sahan piippua.

Pate­nie­mi-Seu­ra ry on tai­teil­lut saha­työn muis­tok­si oman pins­sin. Onhan Ran­ta­poh­jan alu­eel­la sijain­nut vii­si suur­sa­haa; Mar­tin­nie­mi, Halo­sen­nie­mi, San­ta­hol­ma, Mau­nu ja Pate­nie­mi, jois­ta Pate­nie­mi oli aikoi­naan Euroo­pan suu­rin. Kun huo­mioi­daan lähiym­pä­ris­tön muut­kin sahat, niin voi­daan tode­ta, että oma pins­si on paikallaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus