Rus­kea­ta vet­tä hanas­ta, käy häiriökartalla

Ruskea vesi voi kirkastua, kun sitä juoksuttaa kylmäpuolelta.Ruskea vesi voi kirkastua, kun sitä juoksuttaa kylmäpuolelta.

Mitä teh­dä ja mis­tä tie­dus­tel­la, jos hanas­ta tulee rus­kea­ta vet­tä, kuten täl­lä vii­kol­la tapah­tui Hau­ki­pu­taan kir­kon­ky­län kes­kus­tan alu­eel­la. Perin­tei­ses­ti on mah­dol­li­suus soit­taa Oulun Veden kes­kuk­seen ja tie­dus­tel­la siel­tä. Mut­ta löy­tyy toi­nen­kin mah­dol­li­suus. Oulun veden verk­ko­si­vus­toil­ta löy­tyy häi­riö­kart­ta, sii­tä ihan kes­kel­tä aloi­tus­si­vua. Pitää vain hok­sa­ta nap­saut­taa sitä, ja häi­riö­alu­eet näky­vät kar­tal­la har­maal­la poh­jal­la. Esi­mer­kik­si eilen Haukiputaan… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus