Rip­pi­kou­luil­moit­tau­tu­mi­nen käyn­nis­tyy Oulun alu­eel­la loka­kuun lopul­la

Oulun evan­ke­lis­lu­te­ri­lais­ten seu­ra­kun­tien rip­pi­kou­luil­moit­tau­tu­mi­nen käyn­nis­tyy syys­lo­man jäl­keen maa­nan­tai­na 26. loka­kuu­ta ja jat­kuu per­jan­tai­hin 30. loka­kuu­ta saak­ka. Rip­pi­kou­lu­kut­sut pos­ti­te­taan vii­kol­la 40, alkaen 29.9. kai­kil­le vuon­na 2006 syn­ty­neil­le oulu­lai­sil­le kir­kon jäse­nil­le ja hei­dän huol­ta­jil­leen. Lisä­tie­to­ja päi­vi­te­tään syk­syn aika­na osoit­tee­seen www.oulunseurakunnat.fi/rippikoulu. Kaik­ki rip­pi­kou­luil­moit­tau­tu­mi­set käsi­tel­lään yhtä aikaa ilmoit­tau­tu­mi­sa­jan pää­tyt­tyä. Taval­lis­ta myö­häi­sem­pi ilmoit­tau­tu­mi­sa­jan­koh­ta joh­tuu koro­nae­pi­de­mian aiheut­ta­mis­ta muu­tok­sis­ta tämän kesän rip­pi­kou­lu­jen…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus