Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 17.10.2021

Kysy­myk­set

1. Mikä elo­ku­va sai par­haan elo­ku­van Jus­si-pat­saan hil­jak­koin? Nimes­sä on vain yksi sana.

2. Antii­kin olym­pia­ki­sois­sa oli laji­na moniot­te­lu pen­tath­lon. Mones­ta­ko lajis­ta se koostui?

3. Mis­tä Poh­jois-Suo­men kun­nas­ta löy­tyy teks­tii­leis­tä koos­tu­va tai­de­teos Hil­jai­nen kansa?

4. Mis­tä maas­ta on kotoi­sin ruo­ka nimel­tä gulassi?

5. Mis­sä sijait­see Googlen Suo­mes­sa ole­va data­kes­kus? a) Hami­nas­sa, b) Kot­kas­sa, c) Lap­peen­ran­nas­sa, d) Lahdessa

6. Mis­sä maas­sa pai­net­tu­jen euro­se­te­lien tun­nus on D?

7. Min­kä auto­mer­kin logos­sa on kak­si pääl­lek­käis­tä R‑kirjainta?

8. Mitä tuo­tet­ta myy Nuor­ga­min Jou­ni Jun­nu Vai­nion lau­lus­sa Mat­kal­la pohjoiseen?

9. Björn Borg oli tun­net­tu ten­nis­pe­laa­ja, mut­ta min­kä kau­pun­gin ruot­sin­kie­li­nen nimi on Björneborg?

10. Mikä seu­raa­vis­ta sano­ma­leh­dis­tä on ilmes­ty­nyt pisim­pään yhtä­jak­soi­ses­ti? a) Hel­sin­gin Sano­mat, b) Kale­va, c) Kes­ki­suo­ma­lai­nen, d) Turun Sanomat

Vas­tauk­set

1. Tove

2. Vii­des­tä

3. Suo­mus­sal­mel­ta

4. Unka­ris­ta

5. a) Haminassa

6. Suo­mes­sa

7. Rolls-Roycen

8. Potens­si­uu­tet­ta

9. Porin

10. c) Keskisuomalainen