Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta edus­ta­jia urheilujärjestöissä

Suo­men Judo­liit­to ry:n syys­ko­kouk­ses­sa su 19.11.2023 Hel­sin­gis­sä valit­tiin uusia hal­li­tuk­sen jäse­niä. Hal­li­tuk­seen tuli­vat uusi­na jäse­ni­nä vali­tuik­si kol­mek­si vuo­dek­si Hau­ki­pu­taan Veik­ko­jen judo­jaos­toa, Hau­ve-kania edus­ta­va Kat­ri Mali­nen-Met­so. Uute­na hal­li­tuk­sen jäse­ne­nä aloit­ti myös Kii­min­gin Tirin­ky­läs­tä kotoi­sin ole­va judo­ka Elias Körk­kö, joka edus­taa Oulun Judo­ker­ho ry:tä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus