Raken­nus­pel­ti­se­pän työt vaih­tui­vat musiik­kia­lan yri­tyk­seen – “Into­hi­mo musiik­kiin ja lau­lun­te­ke­mi­seen on niin kova, että tätä haluan teh­dä.”

Hau­ki­pu­taa­lai­sen Mar­kus Luk­ka­ri­lan työ­vä­li­neet ovat vaih­tu­neet pel­ti­sak­sis­ta ja vasa­ras­ta soit­ti­miin ja mik­saus­nap­pu­loi­hin. Kun mies vii­ti­sen­tois­ta­vuot­ta raken­nus­pel­ti­se­pän töi­tä teh­ty­ään louk­ka­si pol­ven­sa, päät­ti hän kou­lut­tau­tua aivan toi­sen­lai­seen ammat­tiin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus