Oulu tar­vit­see Hau­ki­pu­taal­le kun­non urhei­lu­ken­tän

Haukiputaan Veikkojen Mikko Remsu miettii, pitäisikö alkaa tähyillä Iin suuntaan, sillä siellä yleisurheilijat ovat saamassa viimeisen päälle hyvät harjoitusmahdollisuudet. Haukiputaan urheilukenttä sijaitsee nykyisin kivikoulun ja Jatulin vieressä kiiminkijoen rannassa, mutta Oulun kaupunki on siirtämässä kentän asuinrakentamisen alta Torpanmäkeen. Remsun mukaan on melko sama, kummassa paikassa kenttä sijaitsee, jos se vain täyttää lajin harrastamisen vaatimukset.

Hau­ki­pu­taan Veik­ko­jen Mik­ko Rem­su toi­voo, että kun uuden urhei­lu­ken­tän raken­ta­mi­ses­ta Hau­ki­pu­taan alu­eel­le pää­te­tään, unoh­det­tai­siin juok­susuo­ral­li­ses­ta pik­ku­ken­täs­tä puhu­mi­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus