Raha­pe­lit viik­ko 35

Lot­to: 5, 9, 17, 20, 33, 35, 37. Lisä­nu­me­ro: 8. Plus­nu­me­ro: 5. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein – kpl, 6+1 oikein 3 kpl 49 279,46e, 6 oikein 1215,77e, 5 oikein 42,34 e, 4 oikein 10 e, 3+1 oikein 2 e.

Viking Lot­to: 10, 18, 21, 25, 31, 28. Viking­nu­me­ro: 3. Plus­nu­me­ro: 7. Voitonjako:6+1 oikein – kpl , 6+0 oikein – kpl , 5+1 oikein 21 516,13 e, 5+0 oikein 1685,59 e, 4+1 oikein 40,39 e, 4+0 oikein 24,95 e, 3+1 oikein 8,29 e, 3+0 oikein 4,96 e.

Euro­jack­pot pe: 1.9.: 1, 13, 16, 23, 27. Täh­ti­nu­me­rot: 10, 11. Voi­ton­ja­ko: 5+2 oikein – kpl, 5+1 oikein 4 kpl 447 557,90 e, 5+0 oikein 252 401,80 e, 4+2 oikein 7930,10 e, 4+1 oikein 349,20 e, 3+2 oikein 241,50 e, 4+0 oikein 87,00 e, 2+2 oikein 38,20 e, 3+1 oikein 22,60 e, 3+0 oikein 16,50 e, 1+2 oikein 16,50 e, 2+1 oikein 11,30 e.

Kes­ki­viik­ko-Joke­ri: 5 7 8 0 8 3 0. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Per­jan­tai-Joke­ri: 7 4 5 2 6 5 7. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Lau­an­tai-Joke­ri: 0 2 5 8 7 1 0. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Vakio­veik­kaus: 122 X11 212 X12X. Voi­ton­ja­ko: 13 oikein — kpl, 12 oikein 16 198,67 e, 11 oikein 849,36 e, 10 oikein 62,22 e.