Raha­pe­lit: Viik­ko 24

Lot­to: 2, 18, 24, 31, 33, 38, 39. Lisä­nu­me­ro: 23. Plus­nu­me­ro: 7. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein – kpl, 6+1 oikein 2 kpl 95 307,84 e, 6 oikein 57 kpl 2 200,08 e, 5 oikein 61,07 e, 4 oikein 10 e, 3+1 oikein 2 e.

Viking Lot­to: 15, 21, 29, 39, 47, 48. Viking­nu­me­ro: 2. Plus­nu­me­ro: 29. Voi­ton­ja­ko: 6+1 oikein – kpl, 6+0 oikein – kpl, 5+1 oikein 2 kpl 23 904,37 e, 5+0 oikein 1 638,60 e, 4+1 oikein 65,75 e, 4+0 oikein 31,47 e, 3+1 oikein 12,70 e, 3+0 oikein 5,68 e e.

Euro­jack­pot: 1, 2, 23 ‚43, 45. Täh­ti­nu­me­rot: 1, 9. Voi­ton­ja­ko: 5+2 oikein – kpl, 5+1 oikein 4 kpl 427 435,20 e, 5+0 oikein 5 kpl 192 842,80 e, 4+2 oikein 6 117,10 e, 4+1 oikein 398,40 e, 3+2 oikein 169 e, 4+0 oikein 152,40 e, 2+2 oikein 25,60 e, 3+1 oikein 22,60 e, 3+0 oikein 19,70 e, 1+2 oikein 12,20 e, 2+1 oikein 10,50 e.

Kes­ki­viik­ko-Joke­ri: 2 5 4 1 7 4 6. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Per­jan­tai-Joke­ri: 0 4 1 6 5 4 2. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Lau­an­tai-Joke­ri: 0 2 6 8 0 8 0. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Vakio­veik­kaus: 121 X21 1XX 1XX2. Voi­ton­ja­ko: 13 oikein – kpl, 12 oikein 26 kpl 3 863,58 e, 11 oikein 129,23 e, 10 oikein 8,87 e.