Raha­pe­lit: Viik­ko 17

Lot­to: 7, 10, 13, 15, 19, 20, 27. Lisä­nu­me­ro: 4. Plus­nu­me­ro: 22. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein – kpl, 6+1 oikein 3 kpl 57 207,79 e, 6 oikein 1 429,24 e, 5 oikein 42,07 e, 4 oikein 10 e, 3+1 oikein 2 e. 

Viking Lot­to: 10, 18, 30, 31, 37, 42. Viking­nu­me­ro: 1. Plus­nu­me­ro: 6. Voi­ton­ja­ko: 6+1 oikein – kpl, 6+0 oikein 1 kpl 520 154,60 e, 5+1 oikein 11 499,24 e, 5+0 oikein 852,96 e, 4+1 oikein 55,69 e, 4+0 oikein 25,54 e, 3+1 oikein 9,45 e, 3+0 oikein 4,10 e. 

Euro­jack­pot: 23, 27, 34, 40, 43. Täh­ti­nu­me­rot: 5, 7. Voi­ton­ja­ko: 5+2 oikein – kpl, 5+1 oikein 8 kpl 275 980,90 e, 5+0 oikein 86 582,20 e, 4+2 oikein 3 710,60 e, 4+1 oikein 231,60 e, 4+0 oikein 115,00 e, 3+2 oikein 47,10 e, 2+2 oikein 17,80 e, 3+1 oikein 17,20 e, 3+0 oikein 15,50 e, 1+2 oikein 8,60 e, 2+1 oikein 7,70 e.

Kes­ki­viik­ko-Joke­ri: 4 7 6 1 9 6 4. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Per­jan­tai-Joke­ri: 2 3 0 8 9 9 9. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Lau­an­tai-Joke­ri: 9 8 8 7 6 9 6. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Vakio­veik­kaus: 121 112 1XX 11X2. Voi­ton­ja­ko: 13 oikein 1 kpl 166 866,24 e, 12 oikein 1 940,30 e, 11 oikein 110,65 e, 10 oikein 23,08 e.