Polii­si­van­ki­la Hau­ki­pu­taal­la vie­lä aina­kin kol­me vuotta

Haukiputaan poliisilaitoksen läheisten teiden ja koko Niemeläntörmän alueen tiestön perusparannus on kaupungin suunnitelmissa lähivuosina.Haukiputaan poliisilaitoksen läheisten teiden ja koko Niemeläntörmän alueen tiestön perusparannus on kaupungin suunnitelmissa lähivuosina.

Hau­ki­pu­taal­la polii­si­lai­tok­sen yhtey­des­sä Nie­me­län­tör­mäl­lä vuo­des­ta 2017 läh­tien käy­tös­sä olleet tila­päi­set säi­löön­ot­to­ti­lat ovat käy­tös­sä näil­lä näky­min vuo­den 2024 lopul­le, jol­loin Oulun polii­sin uuden pää­po­lii­sia­se­man ja van­ki­la­ti­lo­jen on tavoit­tee­na val­mis­tua Oulun Ruskonselkään.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus