Pois­nuk­ku­neet ja maanpoveen

Pois­nuk­ku­neet Lei­la Sinik­ka Hon­ka­nen Hau­ki­pu­taal­ta kuo­li 25.5. Hän oli 87-vuo­tias. Pek­ka Johan­nes Kan­niai­nen Hau­ki­pu­taal­ta kuo­li 4.6. Hän oli 86-vuo­tias. Rai­li Orvok­ki Jär­ve­lä Hau­ki­pu­taal­ta kuo­li 30.5. Hän oli 79-vuo­tias. Pek­ka Juha Lah­to­nen Hau­ki­pu­taal­ta kuo­li 12.5. Hän oli 64-vuo­tias. Maan­po­veen Sep­po Kale­vi Kivi­nie­mi siu­nat­tiin 11.6. Iin kir­kos­sa. Siu­nauk­sen toi­mit­ti Pek­ka Soro­nen. Muis­to­ti­lai­suut­ta vie­tet­tiin seu­ra­kun­ta­ta­lol­la. Sirk­ka-Lii­sa Kak­ko siunattiin… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus