Pois­nuk­ku­neet ja maan­po­veen saa­te­tut

Sau­li Aulis Jyr­käs kuo­li 4.8. Kui­va­nie­mel­lä, hän oli 67-vuo­tias.

Hei­no Vei­jo­la kuo­li 24.8. Iis­sä, hän oli 90-vuo­tias.

Irja Annik­ki Tyy­ki­luo­to kuo­li 31.8. Iis­sä, hän oli 87-vuo­tias.

Aino Hil­le­vi Kes­ti kuo­li 31.8. Kem­pe­lees­sä, hän oli 75-vuo­tias.

Elvi Kat­ri Tolo­nen Kii­min­gis­tä kuo­li 10.8.2019. Hän oli 86-vuo­tias.

Kert­tu Val­pu­ri Sir­viö os Tuh­ka­nen Kii­min­gis­tä kuo­li 17.8.2019. Hän oli 90-vuo­tias.

Lau­ri Saka­ri Koho­nen kuo­li 27.8. Hän oli 82 -vuo­tias.

Maan­po­veen

Pent­ti Ola­vi Lapa-ahon uur­na las­ket­tiin 6.9. Oijär­ven hau­taus­maa­han.

Sau­li Aulis Jyr­käk­sen uur­na las­ket­tiin 7.9. Kui­va­nie­men hau­taus­maa­han.

Hei­no Vei­jo­la siu­nat­tiin 10.9. Iin kir­kos­sa, siu­nauk­sen toi­mit­ti Pek­ka Soro­nen, muis­to­ti­lai­suut­ta vie­tet­tiin seu­ra­kun­ta­ta­lol­la.

Elvi Kat­ri Tolo­nen Kii­min­gis­tä siu­nat­tiin 7.9.2019 Intiön kap­pe­lin pie­nes­sä salis­sa. Siu­nauk­sen toi­mit­ti Klaus Kal­lio­ran­ta. Muis­to­ti­lai­suut­ta vie­tet­tiin Intiön seu­ra­kun­ta­ko­dil­la.

Kert­tu Val­pu­ri Sir­viö os Tuh­ka­nen Kii­min­gis­tä siu­nat­tiin 7.9.2019 Kii­min­gin kir­kos­sa. Siu­nauk­sen toi­mit­ti Sei­ja Helo­maa. Muis­to­ti­lai­suut­ta vie­tet­tiin Mon­tin-salis­sa.

Lau­ri Saka­ri Koho­nen siu­nat­tiin 7.9. Hau­ki­pu­taan kir­kos­sa. Toi­mit­ti Nuusa Nis­ka­la.