Per­he­ret­ki luontokeskukseen

Matka tehtiin bussilla.Matka tehtiin bussilla.

Län­si­tuu­len päi­vä­ko­din van­hem­pain­toi­mi­kun­ta toteut­ti per­he­ret­ken Limin­gan­lah­den luon­to­kes­kuk­seen 16.9.2021. Ohjel­maan sisäl­tyi tutus­tu­mis­ta ” Lin­tu­jen kah­dek­san vuo­den­ai­kaa” ‑näyt­te­lyyn, kii­ka­roin­tia lin­tu­tor­nil­la ja mak­ka­ran­pais­toa nuotiolla.

Ihas­tus­ta herät­ti­vät myös pel­lol­la lai­dun­ta­vat leh­mät. Ret­ki toteu­tet­tiin yhtei­sö­toi­min­nan alu­eel­li­sen apu­ra­han avulla. 

Anne Luk­ka­ri­la, var­hais­kas­va­tuk­sen opet­ta­ja; kuvat: Tii­na Myl­ly­mä­ki ja Anne Lukkarila