Pät­kä pyö­rä­tie­tä Län­si­ke­häl­le

Län­si­ke­häl­le Revon­tien ja Vir­pi­väy­län väli­sel­le osuu­del­le Tok­man­nin koh­dal­le raken­ne­taan jalan­kul­ku- ja pyö­rä­tie. Yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta hyväk­syi han­ket­ta kos­ke­vat suun­ni­tel­mat sil­lä lisäyk­sel­lä, että alu­eel­le lai­te­taan muu­ta­mia tar­vit­ta­via lii­ken­ne­merk­ke­jä lisä­kil­pi­neen. Lii­ken­ne­merk­ke­jä oli esit­tä­nyt Oulun pol­ku­pyö­räi­li­jät ry jät­tä­mäs­sään muis­tu­tuk­ses­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus