Palo tuho­si rakennuksen

Hols­tin­mäen Kää­pä­tiel­lä syt­tyi vii­me lau­an­tai­na noin kel­lo 11.30 tuli­pa­lo. Pelas­tus­lai­tok­sen saa­pues­sa koh­tee­seen oli koko raken­nuk­sen kat­to­ra­ken­ne tules­sa. Palo oli levin­nyt myös maastoon.

Raken­nuk­ses­sa oli asun­to, toi­mis­to ja varas­to­hal­li. Raken­nuk­sen koko on yli 500 neliö­met­riä. Paloa oli sam­mut­ta­mas­sa 14 pelas­tus­lai­tok­sen yksik­köä. Raken­nuk­sen vie­rei­nen säh­kö­lin­ja vau­rioi­tui palos­sa aiheut­taen säh­kön­ja­ke­lun häi­riöi­tä alu­eel­la. Palos­ta ei aiheu­tu­nut hen­ki­lö­va­hin­ko­ja, mut­ta raken­nus tuhou­tui palos­sa täysin.

Palon syt­ty­mis­syy ei ole tiedossa.