Oulun poh­jois­puo­lel­la mer­kit­tä­viä kaavahankkeita

Hau­ki­pu­taan, Kel­lon ja Pate­nie­men suur­alueil­la on Oulun kau­pun­gil­la vireil­lä kym­men­kun­ta kaa­va­han­ket­ta, jot­ka sisäl­ty­vät Oulun kau­pun­gin ase­ma- ja yleis­kaa­voi­tuk­sen vuo­den 2022 kaa­voi­tus­kat­sauk­seen. Kat­saus laa­di­taan vuo­sit­tain mer­kit­tä­vim­mis­tä kaa­va­hank­keis­ta suur­alueit­tain. Pal­jon huo­mio­ta saa­nut Vir­pi­nie­men vai­hea­se­ma­kaa­va­muu­tos on sii­nä vai­hees­sa, että 14.1. men­nes­sä ton­ti­no­mis­ta­jil­ta pyy­de­tyt suos­tu­muk­set kaa­va­työs­tä perit­tä­viin kus­tan­nuk­siin on saa­tu. Saa­pu­nei­den hake­mus­ten poh­jal­ta kaa­voi­tus tar­kas­te­lee min­kä­lai­sel­la rajauk­sel­la vai­hea­se­ma­kaa­van­muu­tok­sen vireilletulo… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus