Oulun kau­pun­ki pal­kit­tiin hyvin­voin­nin ja ter­vey­den edistämisestä

Ter­vey­den ja hyvin­voin­nin lai­tos (THL) lai­tos myön­tää vuo­sit­tain kun­nil­le kun­nia­mai­nin­to­ja ansiok­kaas­ta hyvin­voin­nin ja ter­vey­den edis­tä­mis­työs­tä. Oulun kau­pun­ki sai tänä vuon­na THL:n kun­nia­kir­jan kii­tok­sek­si pit­kä­jän­tei­ses­tä ja laa­duk­kaas­ta HYTE-työs­tä vuo­sien ajan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus