Oulu­lai­sil­le työt­tö­mil­le liikuntaetu

Oulun kau­pun­ki tar­jo­aa oulu­lai­sil­le työt­tö­mil­le työn­ha­ki­joil­le lii­kun­tae­tu­na päi­vä­liik­ku­jan kun­to­kor­tin, jol­la he voi­vat käy­dä kol­men kuu­kau­den ajan mak­sut­ta uimas­sa, vesi­voi­mis­te­lus­sa tai kun­to­sa­lil­la kau­pun­gin liikuntapaikoissa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus