Oulu halu­aa aikais­taa tur­pees­ta luo­pu­mis­ta – Tur­ve­tuo­tan­to on mer­kit­tä­vä työl­lis­tä­jä Ran­ta­poh­jan alueella

Oulun kau­pun­gin omis­ta­ja­po­liit­ti­sen lin­jauk­sen mukaan tur­peen ener­gia­käyt­tö lop­puu Oulus­sa koko­naan 2040-luvun aika­na. Kau­pun­gin­hal­li­tus teki tiu­kan 7–6‑äänestyksen jäl­keen Jen­ni Pit­kon ja vih­reit­ten val­tuus­to­ryh­män val­tuus­toa­loit­teen poh­jal­ta uuden lin­jauk­sen, jos­sa tode­taan, että tur­peen ener­gia­käy­tön on loput­ta­va jo vuo­teen 2040 men­nes­sä. Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen jäse­net Juha Hui­ka­ri (kesk.) ja Matias Oja­leh­to (kesk.) jät­ti­vät teh­dys­tä pää­tök­ses­tä eriä­vän mie­li­pi­teen­sä ja irti­sa­nou­tui­vat pää­tös­teks­tin lisäyksestä… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus