OSAOn ammat­ti­tai­to­ki­saa­jil­le menestystä

Ammat­ti­tai­don suo­men­mes­ta­ruuk­sis­ta kil­pail­tiin Tai­ta­ja2023-tapah­tu­mas­sa Espoos­sa tou­ko­kuun toi­sel­la vii­kol­la. OSAOn jouk­ku­ees­sa kil­pai­li 17 opis­ke­li­jaa 11 lajis­sa. Mita­li­si­joil­le pääs­tiin kuu­des­sa lajissa.

Kul­taa voit­ti auto­maa­lauk­ses­sa Essi Män­nis­tö ja viher­ra­ken­ta­mi­ses­sa Han­na­ma­ri Kurun­lah­ti. Hope­aa tuli put­kia­sen­nuk­ses­sa Eetu Nii­ra­sel­le, prons­sia kul­je­tus­lo­gis­tii­kas­sa Vil­le Lepis­töl­le, asia­kas­pal­ve­lus­sa ja myyn­nis­sä Oli­via Hie­ta­sel­le ja mat­kai­lus­sa Tii­na Kos­ki­sel­le ja Gre­ta Pul­lil­le.

Jouk­ku­een­joh­ta­ja Sau­li Jaa­ra iloit­see OSAO­lais­ten menestyksestä. 

– Aivan fan­tas­ti­nen fii­lis ja tulos! Meil­lä on todel­la hyvä oppi­lai­tos, laa­du­kas­ta ope­tus­ta ja huip­puo­saa­via opis­ke­li­joi­ta. Tämä hei­jas­tuu myös OSAOn hyviin tulok­siin palau­te­ky­se­lyis­sä ja jouk­ku­een menes­tys vain vah­vis­taa sitä, että jota­kin teh­dään oikein.

Tai­ta­ja on Suo­men suu­rin amma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen vuo­sit­tai­nen tapah­tu­ma, jos­sa kil­pail­laan ammat­ti­tai­don suo­men­mes­ta­ruuk­sis­ta. Tapah­tu­ma toi­mii myös amma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen näy­teik­ku­na­na. Tänä vuon­na finaa­liin sel­vit­ti tien­sä 378 kil­pai­li­jaa, jot­ka kar­sit­tiin 1646 semi­fi­na­lis­tin jou­kos­ta. Kil­pai­lu­la­je­ja oli 47.