OSAO Hau­ki­pu­taan yksi­kös­tä kevääl­lä 2023 val­mis­tu­neet opiskelijat

Ran­ta­poh­ja onnit­te­lee ammat­tiin valmistuneita.

Ajo­neu­voa­lan ammat­ti­tut­kin­to, työn­joh­don osaa­mi­sa­la: Jur­mu Timo.

Autoa­lan perus­tut­kin­to, ajo­neu­voa­sen­ta­ja: Joki­ta­lo Niklas, Jun­no­na­ho Miik­kael, Kivis­tö Otto, Kouk­ku­la Mii­ka, Luo­ma Joni, Vähä­kuo­pus Niko, Vähä­söy­rin­ki Aku, Wathén Ossi

Autoa­lan perus­tut­kin­to, auto­ko­rin­kor­jaa­ja: Pent­ti­lä Janne

Autoa­lan perus­tut­kin­to, varao­sa­myy­jä: Aute­re Kim

Pin­ta­kä­sit­te­ly­alan perus­tut­kin­to, lat­tian­pääl­lys­tä­jä: Hen­ti­lä Marian­ne, Hämä­läi­nen Iisa, Kai­te­ra Mika, Saa­re­la Markku

Pin­ta­kä­sit­te­ly­alan perus­tut­kin­to, maa­la­ri: Iso­kos­ki Nora, Jäm­sä Iida, Kar­poff Emma, Kerä­nen Pet­ra, Marsch Iida, Tik­ka­nen Satu, Uusi­ta­lo Kaisa

Raken­nusa­lan perus­tut­kin­to, maa­ra­ken­nus­ko­neen­kul­jet­ta­ja: Hau­ta­la Roo­pe, Jaa­ra Jani, Kar­ja­lai­nen Teea, Kemi Niklas, Koi­vis­to Han­nu-Jaak­ko, Käl­kä­jä Tapa­ni, Lei­no­nen Iik­ka, Lumi­jär­vi Eeli, Man­ner­maa Jan­ne, Pas­ma Vil­ja­mi, Pert­tu Jas­per, Puh­jo Vert­ti, Puti­la Ossi, Pyö­rä­lä Sant­tu, Salin Juho-Eemil, Sas­si Roo­pe, Sha­ri­fi Ali, Tans­ka­la Jen­ni, Yli­kärp­pä Arttu

Raken­nusa­lan perus­tut­kin­to, talon­ra­ken­ta­ja: Ala­kärp­pä Samuel, Esko­la Ant­ti, Jaa­ra Pat­rik, Kan­gas Erk­ka, Käl­kä­jä Rosan­na, Lie­des Juho, Mark­ka­nen Jani, Mik­ko­la Camil­la, Mik­ko­nen Joo­na, Nii­ni­maa Eeli, Pen­na­nen Mis­ka (kak­sois­tut­kin­to), Rehu Pau­lus, Rus­ko Vee­ti, Soik­ke­li Nii­lo, Väi­sä­nen Erkki.

Ravin­to­la- ja cate­ring-alan perus­tut­kin­to, kok­ki: Paa­so Oona

Säh­kö- ja auto­maa­tio­alan perus­tut­kin­to, säh­kö­asen­ta­ja: Kor­pi Eetu, Lin­na Eeli, Mäkä­räi­nen Mar­kus, Ols­bo Leo, Petä­jä­jär­vi Eemil, Simi­lä Arvi

Tai­de­teol­li­suusa­lan perus­tut­kin­to, arte­saa­ni: Aho­la Mari­ka, Kade­nius Nina, Kar­ja­lai­nen Pil­vi, Suo­mi­nen Ter­hik­ki, Suor­sa Vee­ra, Vuo­ri­nen Salla

Teks­tii­li- ja muo­tia­lan perus­tut­kin­to, mit­ta­ti­lausom­pe­li­ja: Dor­ran Nikan, Joen­suu Saa­na, Kopo­nen Vee­ra, Mönk­kö­nen Iina, Peso­nen Luca, Sal­mi Olga, Vei­jo­la Anne

Teks­tii­li- ja muo­tia­lan perus­tut­kin­to, desing­teks­tii­lien val­mis­ta­ja: Kip­po­la Pris­ka, Puo­ti­nie­mi Sari

Teks­tii­li- ja muo­tia­lan perus­tut­kin­to, muo­tias­sis­tent­ti: Jän­kä­lä Arttu