Nuor­ten ääni kuu­luu nuo­ri­so­val­tuus­ton kaut­ta –Ran­ta­poh­jan alu­eel­la vah­va edus­tus uudes­sa ONEssa

Jääliläinen nuorisovaltuuston 1. varapuheenjohtaja Emilia Luiro kertoo, että nuorten äänen saaminen kuuluville on myös Oulussa erittäin olennaista. Hän uskoo, että uusi ONE paneutuu kaupungin päätöksentekoon innokkaasti ja laajalla rintamalla. (Kuva: EVELIINA ERKKILÄ / ÖÖGA VISUALS)Jääliläinen nuorisovaltuuston 1. varapuheenjohtaja Emilia Luiro kertoo, että nuorten äänen saaminen kuuluville on myös Oulussa erittäin olennaista. Hän uskoo, että uusi ONE paneutuu kaupungin päätöksentekoon innokkaasti ja laajalla rintamalla. (Kuva: EVELIINA ERKKILÄ / ÖÖGA VISUALS)

Oulun uuteen nuo­ri­so­val­tuus­to ONE:een kuu­luu kaik­ki­aan 24 nuor­ta, jois­ta aina­kin 11 asuu Ran­ta­poh­jan alu­eel­la tai opis­ke­lee sil­lä ole­vis­sa oppi­lai­tok­sis­sa. ONE tuo Oulus­sa esiin nuor­ten ideoi­ta, seu­raa oulu­lais­ta pää­tök­sen­te­koa ja antaa lausun­to­ja nuo­ril­le tär­keis­tä asioista.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus