Nos­tal­gia­mat­kal­le van­ho­jen valo­ku­vien siivin

Tuttuja paikkoja ja ihmisiäkin löytyi valokuvanäyttelyn kuvista. Toivo Oravaa (vas.) kiinnostivat eniten kaikista vanhimmat kuvat.Tuttuja paikkoja ja ihmisiäkin löytyi valokuvanäyttelyn kuvista. Toivo Oravaa (vas.) kiinnostivat eniten kaikista vanhimmat kuvat.

Sep­pe­leen­te­ko­tal­koot kir­kon edus­tal­la, onki­mat­ka Hau­ki­pu­taan ran­ta­mai­se­mas­sa, idyl­li­nen per­he­ku­va ase­ma­ra­ken­nuk­sen edus­tal­la Ase­ma­ky­läs­sä, pre­si­den­tin vie­rai­lu Hau­ki­pu­taan kir­kos­sa ja kau­nis Hau­ki­pu­taan kuva­kirk­ko eri aika­kausi­na. Sii­nä väläh­dyk­siä valo­ku­vis­ta, joi­ta on koot­tu Wan­ho­jen valo­ku­vien näyt­te­lyyn Hau­ki­pu­taan seurakuntakeskukseen. 

Näyt­te­ly avat­tiin osa­na Mei­dän Hau­ki­pu­das ‑mark­ki­noi­den tapah­tu­mia per­jan­tai­na. Kel­lon Hols­tin­mäel­tä näyt­te­lyn ava­jai­siin tul­lut­ta Toi­vo Ora­vaa kuvat kiin­nos­ti­vat kovasti.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus