Murs­ke­ti­lan­ne odo­tet­tua parem­pi Alli­kon sil­lan koskessa

Allikon siltatyömaan alla virtaavaa koskea käytiin tutkimassa toissa perjantaina. Koskesta löytyi odotettua vähemmän siltatyömaalta valunutta mursketta.Allikon siltatyömaan alla virtaavaa koskea käytiin tutkimassa toissa perjantaina. Koskesta löytyi odotettua vähemmän siltatyömaalta valunutta mursketta.

Tois­sa per­jan­tai­na Kii­min­ki­joen alu­een toi­mi­jat ja ELY-kes­kus kävi­vät kar­toit­ta­mas­sa Alli­kon sil­ta­työ­maan alla vir­taa­vaa kos­kia­luet­ta, jon­ne on valu­nut sil­ta­työ­maal­ta soraa ja murs­ket­ta. Kii­min­ki­joen Kala­ta­lous­a­lu­een puheen­joh­ta­ja Pent­ti Mart­ti­la-Tor­nio ker­too, että murs­ket­ta löy­tyi Alli­kon sil­lan kos­kia­lu­eel­ta odo­tet­tua vähemmän.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus